Vydané knihy

OBALKA predni stranaTwilight of Civilization, vision of a physicist

B. Plaček

2017

Argumenty experimentálního fyzika B. Plačka týkajícího se postupného „rozpadu“ lidské inteligence, ke kterému dochází v důsledku závislosti současné generace na technologiích. Přemíra využívání technologií potlačuje vrozený soulad s živou přírodou a vede k výraznému nahrazení přirozené inteligence za inteligenci strojovou a  nepřirozenou, nevhodnou pro rozvoj lidského nekonfliktního života.

 

610 stran

Kniha vychází pouze v anglickém jazyce.

Speciální cena : 750,-Kč + poštovné a balné 90,-Kč

Objednávejte na emailu nakladatelstvi@rabstejnlab.com

 

 

 

 

 

knihaFyzikaZivota

Fyzika života
Bohumír Plaček
2015

Současná fyzika prochází krizí. Tato krize vyžaduje zásadní změnu myšlení nejen ve vědě, ale v celé společnosti. Tento proces probíhá na pozadí současného společenského vývoje, nadměrně ovlivňovaného prudkým rozvojem technologií, které zavádějí současnou společnost na scestí.
Velice významné změny v chápání okolního světa vyplývají právě z nového chápání jeho fyzikální podstaty. Posláním knihy nemá být pouze pochopení problémů fyziky, lidského myšlení a technologie. Kniha má být také varováním. Upozorňuje na problémy, které ohrožují lidskou budoucnost, ale společnost přitom s nimi není běžně a v dostatečném rozsahu seznamována.

384 stran, česky, 1. vydání

Cena: 290 Kč + poštovné a balné 90,- Kč

V současné chvíli je k dispozici několik málo posledních kusů.

Objednávejte na emailu!
nakladatelstvi@rabstejnlab.com

 

 

Comments are closed