Nová kniha Bohumíra Plačka: Twilight of Civilization

Blank vertical softcover book template with spreading pages standing on white surface Perspective view. Vector illustration.

Bohumír Plaček: Twilight of Civilization

Rádi bychom vás informovali o vydání naší nové anglické publikace „Twilight of Civilization“ (Soumrak civilizace).

V této rozsáhlé publikaci autor p. Bohumír Plaček shrnuje argumenty experimentálního fyzika na aktuální problémy současného světa. Velkou pozornost věnuje postupnému „rozpadu“ přirozené lidské inteligence, ke kterému dochází v důsledku nadměrné orientace současné generace na technologii. Tento jev potlačuje vrozený soulad s živou přírodou a může vést k násilnému zničení lidské civilizace.

Comments are closed