Náš tým

CV Bohumír Plaček

Bohumír Mike Plaček je česko-nizozemský experimentální fyzik specializovaný na jadernou spektroskopii, fyziku UCN , detekci neutrina a kosmického záření a aplikace výpočetní techniky a kybernetiky ve fyzice.

Narodil se v Plzni, vystudoval Fyziku na Karlově Universitě, stal se asistentem Prof. V.Kunzla a Prof. V. Petržílky a členem týmu zakládajícího Katedru jaderné fyziky UK. V roce 1957 byl vyslán do Moskvy do FIANu k postgraduálnímu studiu u nositele Nobelovy ceny Prof. Franka, kde se zaměřil na problém detekce a spektroskopie neutronů. Zde se také seznámil s italským fyzikem Bruno Pontecorvo, který ovlivnil jeho další vývoj zaměřený na detekci a spektroskopii muonů. V roce 1962 obdržel Státní vyznamenání za vývoj a konstrukci elektronického počítačového zařízení pro generaci stochastických procesů. V roce 1967 byl vyslán na školení na velkých počítačích u firmy ICT v Anglii, odkud se vrátil v roce 1971. Po návratu mu byla další práce v oboru znemožněna. V té době se ho ujal Prof. Balda z ČVUT a umožnil mu přednášet na katedře automatizace kybernetiku až do roku 1978. V roce 1983 byl jako expert prodán do Nizozemí na dlouhodobý pobyt a přijal zde Nizozemské státní občanství. Zde založil softwarový podnik COMPUSOFT, kde vyvíjel software pro aplikovaný vývoj a výzkum, zejména počítačovou diagnostiku a expertní systémy. Velmi úspěšný byl jeho vývoj automatizovaných systémů pro testování automobilů. Získané prostředky vložil do výstavby astrofyzikální laboratoře, ve které se vrací k odkazu mimořádného fyzika a učitele Bruno Pontecorvo v realizaci nové formy nepřímé detekce atmosférických neutrinových jevů a extrémně energetického kosmického záření.

Comments are closed