Projekt RabstejnLab

RabstejnLab je astrofyzikální pracoviště, které se nachází v malebné oblasti Rabštejnska v Západních Čechách. Pod vedením Dr. Bohumíra Plačka se zde buduje observatoř pro výzkum kosmického záření, s cílem realizovat a ověřovat nové detekční metody, na jejichž vývoji Dr. Plaček v minulosti spolupracoval.

Další cílem je vybudování technického zázemí  pro inovační  výrobu solárních koncentrátorů.

V současné době je tento technicky náročný projekt ve fázi výstavby.

STRATEGIE

A. VĚDECKÝ VÝZKUM

 • Výzkum a vývoj nových technologií a metod detekce v oblasti solární a neutrinové fyziky a astrofyziky. Prostřednictvím těchto metod a vyvíjených technologií chceme vytvářet podmínky pro získávání nových poznatků a prohlubování znalostí o fyzice neutrina, solární fyzice a fyzice kosmického záření.
 • Vývoj nových nenákladných metod výroby parabolických solárních koncentrátorů pro výrobu energie. Takto vyráběné koncentrátory chceme uvést nejdříve do prototypové a následně do sériové výroby.

B. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POZNATKŮ VEŘEJNOSTI

 • Publikační činnostÚstav provozuje vlastní malé nakladatelství. Důležitým faktorem je pro nás zprostředkování nových poznatků takovou formou, aby byly srozumitelné i pro laickou veřejnost.
 • Setkání odborníků Ústav organizuje setkání odborníků za účelem řešení složitých mezioborových problémů, pořádá přednášky a semináře.
 • Astronomická pozorování Ústav umožňuje astronomická pozorování na přístrojích špičkové kvality.

NAŠE HODNOTY

 • otevřenost, kreativní přístup
 • zodpovědnost vůči nastupující generaci
 • podpora výchovy a vzdělanosti nové generace, která bude muset čelit novým problémům
 • podpora trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • argumentace podložená vědeckým výzkumem
 • RabstejnLab – vědecké pracoviště

RabstejnLab – vědecké pracoviště

S radostí Vám oznamujeme, že dnem 3.3.2014 je observatoř v Rabštejně nad Střelou oficiální institucí, která nese jméno RabstejnLab. Po změnách v občanském zákoníku je prvním ústavem svého druhu v ČR a to také zapříčinilo problémy a prodlevy v registračním řízení, a to nejen z naší strany, alei ze strany státních úřadů a institucí. Nicméně naše úsilí bylo korunováno úspěchem.

„Chceme být respektovaným vědeckým pracovištěm, které přispívá k širšímu pochopení postavení člověka ve společnosti
ve světle nejnovějších poznatků fyziky“

Bohumír Plaček,
zakladatel ústavu

rabstejnONas

Comments are closed