Solární energie

„Solární energie se stává velmi kontroverzním tématem a to díky naprostému nepochopení jejího významu, který je ale pro budoucnost enormní. Stala se bohužel doménou bezhlavého a nesmyslného podnikání, které využilo naprosto nevhodně formulované předpisy, jež měly její rozvoj urychlit. Byrokratický přístup naší vlády tak zcela obrátil smysl a podstatu rozvoje solární energetiky a v očích veřejnosti ji degradoval pouze na zdroj nepřiměřeného zisku.“

Lidé neumí využívat solární energii. Rostliny (a někteří živočichové) však ano a z nich bychom si měli vzít příklad. Při konverzi sluneční energie na tepelnou a chemickou dosahují téměř 100% účinnosti. Solární energie je pro člověka jediný rozumný zdroj energie do budoucna. Oproti jiným způsobům získávání energie (především jaderné energii) je bezpečná, mnohem efektivnější a proto levná.

VÝHODY OPTIMÁLNÍ SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE PŘED VŠEMI OSTATNÍMI:

 • Její zdroj nemůže být soukromě ani jinak vlastněn, je přístupný všem neomezeně.
 • Zdroj je nevyčerpatelný, pojem nadměrné těžby je nesmyslný.
 • Zdroj je vysoce ekologický, nemá žádné využíváním uvolňované zplodiny.
 • Zdroj je rovnoměrně rozmístěn po celé ploše zeměkoule, bez ohledu na lokalizaci.
 • Zdroj je vždy lokální a nevyžaduje žádné distribuční sítě.
 • Zdroj je dimenzovatelný dle potřeby místa.
 • Zdroj je neovlivnitelný žádnými lokálními vlivy a nepodléhá katastrofám, či lokálním problémům, nelze jej zestátnit, nebo privatizovat.
 • Je univerzální.
 • Energie může být kumulována a levně skladována.
 • Řeší problém levného místního motorového paliva, bez distribučních sítí, paliva bez exhalací.

NEVÝHODY:

 • Poněvadž zdroj nemůže být vlastněn, odporuje současné ekonomické doktríně.
 • Vyžaduje investice a know-how větší, než těžba surovin.
 • Vyžaduje novou infrastrukturu služeb.
 • Nepřináší žádnému státu ani vlastníkovi strategické vojenské výhody.
 • Nemá strategické politické uplatnění.

TYPY SOLÁRNÍCH KONCENTRÁTORŮ:

V podstatě se liší způsobem sběru solárního záření.

 • Plochý panel
  V současnosti se setkáváme s plošným sběrem solárních paprsků, který je velmi nevýhodný, protože potřebuje velké plochy k dosažení vyšší účinnosti.
 • Paraboloid
  U solárních koncentrátorů, například tvaru rotačního paraboloidu, lze docílit výrazně vyšší účinnosti koncentrací solárního záření, bez nutnosti velkoplošné detekce záření. Účinnost a koncentrace solárního záření může být tak vysoká, že lze rozkládat vodu na kyslík a vodík. Ten pak použít jako palivo. Toto palivo může sloužit k pohonu vozidel nebo k výrobě elektrické energie.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOLÁRNÍHO KONCENTRÁTORU JAKO ZDROJE ENERGIE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Přímá konverze na elektrický proud.
 • Tepelný stroj jako generátor proudu.
 • Tepelný stroj jako generátor tepla.
 • Disociace vody na vodík (H) a kyslík (O2) – je základem pro vodíkové hospodářství.
 • Kombinace uvedených metod.

Poznámka k parabolickým koncentrátorům:

 • MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ KONCENTRACE SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ V PARABOLICKÉM KONCENTRÁTORU je 144 násobek vstupního toku.
 • MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ TEPLOTA SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ V PARABOLICKÉM KONCENTRÁTORU = teplotě povrchu Slunce, tj. 6000°C

Vývojem parabolických solárních koncentrátorů a přípravou jejich surové výroby se bude zabývat naše společnost RabstejnLab, zú.

Ilustrační obrázek: Je prováděna kontrola právě vyrobeného parabolického koncentrátoru. 37PARABOLICMIRROR

Comments are closed