Nová kniha Bohumíra Plačka: Twilight of Civilization

Blank vertical softcover book template with spreading pages standing on white surface Perspective view. Vector illustration.

Bohumír Plaček: Twilight of Civilization

Rádi bychom vás informovali o vydání naší nové anglické publikace „Twilight of Civilization“ (Soumrak civilizace).

V této rozsáhlé publikaci autor p. Bohumír Plaček shrnuje argumenty experimentálního fyzika na aktuální problémy současného světa. Velkou pozornost věnuje postupnému „rozpadu“ přirozené lidské inteligence, ke kterému dochází v důsledku nadměrné orientace současné generace na technologii.… Continue reading

18.8.2017

Demontované komponenty tzv. uzavírací štěrbiny kopule, na kterých jsou patrná poškození. Ty nyní bude třeba opravit.

Demontované komponenty tzv. uzavírací štěrbiny kopule, na kterých jsou patrná poškození. Ty nyní bude třeba opravit.

Omlouváme za dlouhou přestávku v toku informací o průběhu našeho projektu. Hlavním příčinou bylo velké zpoždění v odstraňování škod, které nám opakovaně způsobilo nepříznivé počasí ve formě lokálních větrných turbulencí a deště. Tato situace poškodila otevírání štěrbiny kopule a způsobila tím problémy s přípravou na instalaci teleskopu. Nyní je potřeba modifikovat konstrukci kopule a zvětšit její odolnost proti podobným škodám, které lze v budoucnosti očekávat opakovaně. Tato oprava si vyžádala nutnost demontovat komponenty uzavíracího systému (viz obrázek níže). Ihned po dokončení těchto oprav, které odhadujeme do konce roku, zahájíme instalaci hlavního teleskopu. Jeho komponenty jsou již zhotoveny a připraveny k montáži.

V mezidobí jsme také pokročili v přípravě na stavbu rotačního systému odlévání parabolických ploch (astronomických zrcadel). Potřebná laboratoř je již stavebně dokončena a následovat bude instalace specializované elektroniky mechanických dílů pro testování teleskopů a ověření jejich funkčnosti.

V současnosti byl také dokončen tisk naší nové knihy s názvem  “Twilight of Civilization“ v anglickém jazyce, která je určena především pro mezinárodní knižní trh.

 

Obnovení povrchu kopule

DSC_1769

Obnovení povrchu kopule bylo nutné z toho důvodu, že v nejbližší době do ní bude instalována neoptická část konstrukce  teleskopu a práce na povrchu
kopule tím budou  znesnadněny.

Jedná se o technicky náročnou a velmi neobvyklou práci, jak dokazují fotografie. K  realizací byli pověřeni bratři M+M Šmídovi.… Continue reading

Zahájení výroby konstrukce teleskopu

V současnosti se zahajuje výroba mechanické konstrukce teleskopu ve spolupráci s firmou ZT Metal v Kralovicích na severním Plzeňsku. Touto aktivitou se dostáváme o krok blíže ke zprovoznění observatoře tak, aby sloužila svému účelu. Kopule observatoře má mimořádné parametry a vlastnosti oproti běžným astronomickým observatořím, zejména v tom, že celý systém kopule a teleskopu musí být velice rychle pohyblivý.… Continue reading