Snížení světelného smogu

90 + 30 milionů: Stát rozšiřuje podporu rekonstrukce veřejného osvětlení a zároveň chrání zdraví lidí i přírodu

Letos v březnu vláda schválila rezortní úkoly pro snížení světelného smogu, jeden z nich v tuto chvíli plní MPO a MŽP unikátní dotační výzvou.Continue reading

Natáčení

V současné době vzniká dokument (rozhovor) o p. Plačkovi, výstavbě observatoře v Rabštejně a nové knize Twilight of Civilization. Rozhovor bude v brzké době  přístupný na těchto webových stránkách.

Z natáčení

 … Continue reading

Nová kniha Bohumíra Plačka: Twilight of Civilization

Blank vertical softcover book template with spreading pages standing on white surface Perspective view. Vector illustration.

Bohumír Plaček: Twilight of Civilization

Rádi bychom vás informovali o vydání naší nové anglické publikace „Twilight of Civilization“ (Soumrak civilizace).

V této rozsáhlé publikaci autor p. Bohumír Plaček shrnuje argumenty experimentálního fyzika na aktuální problémy současného světa. Velkou pozornost věnuje postupnému „rozpadu“ přirozené lidské inteligence, ke kterému dochází v důsledku nadměrné orientace současné generace na technologii.… Continue reading

18.8.2017

Demontované komponenty tzv. uzavírací štěrbiny kopule, na kterých jsou patrná poškození. Ty nyní bude třeba opravit.

Demontované komponenty tzv. uzavírací štěrbiny kopule, na kterých jsou patrná poškození. Ty nyní bude třeba opravit.

Omlouváme za dlouhou přestávku v toku informací o průběhu našeho projektu. Hlavním příčinou bylo velké zpoždění v odstraňování škod, které nám opakovaně způsobilo nepříznivé počasí ve formě lokálních větrných turbulencí a deště. Tato situace poškodila otevírání štěrbiny kopule a způsobila tím problémy s přípravou na instalaci teleskopu. Nyní je potřeba modifikovat konstrukci kopule a zvětšit její odolnost proti podobným škodám, které lze v budoucnosti očekávat opakovaně. Tato oprava si vyžádala nutnost demontovat komponenty uzavíracího systému (viz obrázek níže). Ihned po dokončení těchto oprav, které odhadujeme do konce roku, zahájíme instalaci hlavního teleskopu. Jeho komponenty jsou již zhotoveny a připraveny k montáži.

V mezidobí jsme také pokročili v přípravě na stavbu rotačního systému odlévání parabolických ploch (astronomických zrcadel). Potřebná laboratoř je již stavebně dokončena a následovat bude instalace specializované elektroniky mechanických dílů pro testování teleskopů a ověření jejich funkčnosti.

V současnosti byl také dokončen tisk naší nové knihy s názvem  “Twilight of Civilization“ v anglickém jazyce, která je určena především pro mezinárodní knižní trh.

 

Obnovení povrchu kopule

DSC_1769

Obnovení povrchu kopule bylo nutné z toho důvodu, že v nejbližší době do ní bude instalována neoptická část konstrukce  teleskopu a práce na povrchu
kopule tím budou  znesnadněny.

Jedná se o technicky náročnou a velmi neobvyklou práci, jak dokazují fotografie. K  realizací byli pověřeni bratři M+M Šmídovi.… Continue reading